dla dzieci

Oktonauci 4
18:55 - 19:10 kreskówki / lalki

Shimmer i Shine
18:30 - 19:00 kreskówki / lalki

Tosia i Tymek
18:45 - 19:00 programy dla dzieci i młodzieży

Pitaszki
18:40 - 19:05 kreskówki / lalki

Pole Position
18:35 - 19:00 kreskówki / lalki

Wyluzuj, Scooby-Doo!
18:55 - 19:25 kreskówki / lalki

Chuck i przyjaciele
18:54 - 19:05 kreskówki / lalki

Bingo i Rolly w akcji
18:30 - 19:00 kreskówki / lalki

Bizaardvark
18:50 - 19:20 programy dla dzieci i młodzieży

Mech-X4 2
18:29 - 19:00 programy dla dzieci i młodzieży

Kolorowe koło
18:55 - 18:58 programy dla dzieci i młodzieży

Niebezpieczny Henryk
18:35 - 19:05 komedie

Banda Beti
18:50 - 19:00 kreskówki / lalki

Pingwiny z Madagaskaru
18:40 - 19:05 kreskówki / lalki

Oktonauci 4
18:55 - 19:10 kreskówki / lalki

Kuu Kuu Harajuku
18:55 - 19:05 kreskówki / lalki